دی ۲۵، ۱۴۰۱

رنگ سال ۱۴۰۲ و نکات ست کردن آن

رنگ سال ۱۴۰۲ رنگ سال مشخص شد: کمپانی پنتون، رنگ قرمز پرشین (Viva Magenta) را به عنوان رنگ سال ۲۰۲۳ / […]