آذر ۲۴، ۱۴۰۱

قوانین طبیعت کدام اند ؟ و هر کدام به چه معنا است؟

قوانین طبیعت ، خداوند قوانینی را بر هستی حاکم ساخته و این سنت‌های الهی همیشه در طبیعت جاری است. برخی […]