مهر ۱۲، ۱۴۰۱

معروف ترین غذای نذری هیئت های تهران

غذای نذری در تهران ، محرم زمانی است که خوراک روحانی و جسمانی یک جا تأمین می شود. به معجزه […]