مهر ۲۹، ۱۴۰۱

چرا برخی از بزرگسالان ضعیف هستند و از مشکلات فرار می کنند؟

  ضعف های شخصیتی یکی از انواع اختلالات روانی که شخصیت در آن دچار مشکل می شود، اختلالات شخصیت است. […]