شهریور ۲۷، ۱۴۰۱

قمر در عقرب + تاریخچه

در روایتی امام صادق(ع) می فرمایند: « هر کس در هنگامی که قمر در عقرب باشد، مسافرت یا ازدواج نماید، […]