مهر ۶، ۱۴۰۱

معرفی رشته ی مدیریت کسب و کار MBA

مدیریت کسب و کار  MBA در فرهنگ لغت، مخفف عبارت مدیریت کسب و کار است، که در مراکز آموزشی ایران […]